Общи условия за ползване

 1. Общи условия
  1. Този електронен магазин, принадлежи на фирма „Мика Дистрибюшън” ЕООД, представлявана от Светослав Иванов, ЕИК: 202527081
  2. Ние сме директни вносители и дистрибутори на продуктите, които предлагаме.
  3. Общите условия дефинират правните взаимоотношения, които настъпват при покупка на артикули от посочения електронен магазин, между „Мика Дистрибюшън” ЕООД от една страна, наричан по-долу за краткост „Доставчик” и потребителя-клиент от друга, наричан по-долу за краткост „Клиент”, на платформата за електронна търговия „mikashop”, наричана по-долу за краткост „Сайт”.
  4. Натискането на бутона "Купи" се счита за израз на съгласие с посочените условия за ползване на електронния магазин. Ако не сте съгласни и не приемате тези условия за ползване без ограничения и резерви, ви молим да напуснете сайта.
  5. Доставчикът има право да променя настоящите условия по всяко време, без за това да е нужно предварително известие. Ревизираните условия влизат в сила след публикуването им на Сайта.
  6. Условия за използване на Сайта:
   • Информационните услуги на Сайта се предоставят "във вида, в който са публикувани".
   • Сайтът не носи отговорност за точността на публикуваната информация.
   • Сайтът не носи отговорност и не се ангажира със срокове за доставяне на информация относно завършени поръчки на Клиента, статусът на запитвания, въпроси и коментари за продукти, наличност на продукти, както и за претърпени вреди и /или пропуснати ползи и други загуби от какъвто и да било вид и размер, настъпили след, в резултат на или поради използване / невъзможност за използване (поради технически проблеми, профилактика, решения на администратора и др.) на Сайта.
   • Оn-line системата за покупки през Сайта отразява наличността на артикулите към актуалния момент на проверката, като предвид динамиката в стокооборота е възможно определени артикули и аксесоари към тях да бъдат изчерпани при подаване на заявката и да не могат да бъдат поръчани и доставени. При всички случаи, Сайтът потвърждава възможността/ невъзможността за доставка на заявената през Оn-line системата стока.
   • Възможно е параметрите (срок, начин на доставка и др.подобни) на направена поръчка чрез Оn-line системата да бъдат променени, като Сайтът се задължава да съобщи на Клиента за направените промени на предоставения от него И-мейл и/ или телефон за контакти и/или по друг подходящ начин, в срок най-късно до момента на изпращането на съобщението за доставка на потвърдената поръчка до адреса на Клиента.
   • Сайтът не носи отговорност за каквито и да било смущения или технически проблеми, осуетяващи използването му, вследствие на качеството на експлоатираното компютърно оборудване от Клиента.
   • При регистрацията в СайтаКлиента е длъжен да предостави вярна, точна, актуална и пълна информация, необходима за осъществяване на продажбата, чрез попълване на всички задължителни полета на регистрационната форма.
   • Сайтът не носи отговорност за невярно и/или неточно изпълнена поръчка, в случай, че Клиента предостави невярна, неточна, неактуална или непълна информация, като освен това има право да откаже по-нататъшен достъп на лицето до част или до всички услуги, предлагани на Сайта.
   • Клиента получава информация чрез предоставените начини за контакт за продукти и услуги на Сайта, като в случай, че не желае да получава такава информация, потребителят следва изрично да откаже получаването на същата чрез формите за запитване и контакт.
 2. Продукти, Цени
  1. Доставчикът предоставя на Клиента избор от продукти и точна информация (вносител, производител, грамаж, условия за съхранение, начин на ползване и т.н.) на продуктите, които той може да закупи.
  2. Цените в електронния магазин са в лева за 1 брой с включен ДДС, освен ако не е обявено друго. Цените не включват разходите за доставка, освен ако не е изрично упоменато.
  3. Обявената цена на продукта не включва цената на доставка, ако има такава. Цената за доставка се добавя към обявената за продукта цена.
  4. Цените в електронния магазин могат да бъдат сменяни от Доставчика по всяко време без предварително уведомяване на страницата на магазина. Клиентът заплаща цената, която е обявена в момента на правене на заявката.
  5. Доставчика може да прави промени в публикуваните продукти, услуги и други характеристики на стоките и Клиентите се считат за информирани с посочените промени от датата на публикуването им в Сайта. Част от информацията, публикувана в Сайта е възможно да се отнася до продукти или услуги, които не се предлагат и не са достъпни в момента.
  6. Информацията за част от публикуваните продукти е възможно да не е актуализирана, но във всички случаи Клиентите ще бъдат уведомени в случай на извършена поръчка на Сайта с форма за on-line покупки, преди доставката им, за неактуализирана информация на Сайта, свързана с поръчаните продукти.
  7. Намаленията на цените в електронния магазин се записват като цената се задрасква и до нея се поставя новата цена.
 3. Поръчки
  1. С натискането на бутона „Купи”Клиентът става автоматично страна по настоящия договор, както е описано в Закона за защита на потребителите (ЗЗП). Това действие има правно обвързваща сила.
  2. Дадена стока се счита за поръчана или заявена от Клиента, след като същият е получил И-мейл, че поръчката е в „Процес на обработка”. Ако до 48 часа Клиентът не получи И-мейл със съобщение, че поръчката му е приета и е в „Процес на обработка”, то дадената стока се счита, че не е поръчана.
  3. При извършване на поръчката, Клиента има право да избере вида, марката и модела на стоките и количеството им, условията за плащане, начина и сроковете за доставка, според предложените в Сайта възможности. По всяко време преди окончателното потвърждение на направената поръчка с попълването на формата за on-line покупки, Клиента има право да извършва промени в избраните от него стоки и услуги.
  4. Клиента е длъжен да заплати цената, която е била посочена на Сайта по време на извършване на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от актуализираната цена.
  5. При некоректен телефон или адрес за доставка, поръчката се счита за отменена и няма да бъде доставена.
  6. При допуснати технически грешки в публикуваната информация на Сайта, в резултат на което поръчката не може да бъде изпълнена, Доставчика има правото да откаже изпълнението на поръчката като не дължи друго обезщетение на Клиента, освен възстановяване на сумите, заплатени и/или депозирани от него за отменената поръчка, ако има такива.
  7. Клиента носи пълната отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването на потребителското име и паролата. Клиента е длъжен незабавно да уведоми Доставчика за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.
  8. Направената от Клиента заявка представлява оферта и е обвързваща за Доставчика единствено в случаите, когато същата е потвърдена и приета чрез електронно писмо.
 4. Плащане
  1. Плащането може да бъде извършено по следния начин:
   • С банков превод, като сумата за поръчката трябва да бъде преведена по банковата сметка на Доставчика, преди поръчаните продукти да напуснат склада. В този случай Клиента заплаща сума, равна на стойността на поръчаната стока или услуга, съгласно потвърдената поръчка по банковата сметка на "Мика Дистрибюшън" ЕООД:

    Банка: Айкард АД
    IBAN: BG85INTF40015096771553
    BIC: BGUSBGSF

   • С наложен платеж, като Клиента се задължава да заплати в момента на доставката, пълната стойност на поръчаните и доставени стоки и/или услуги от потвърдената поръчка. Сумата се заплаща на куриера, извършващ доставката на поръчаната стока или услуга.
   • Чрез Дебитна/Кредитна карта през виртуален ПОС терминал. При заплащане на поръчана стока с Дебитна/Кредитна карта чрез електронния ПОС на електронния магазин - Клиента заплаща сума, равна на стойността на поръчаната стока или услуга, съгласно потвърдената поръчка, която се доставя и/или извършва след получаване потвърждение за успешен превод от картовия оператор.
  2. С избора на начин за плащане, Клиентът, изявява съгласие за извършване на авансово плащане на стоките по смисъла на чл. 53, ал.1 от ЗЗП.
 5. Доставка
  1. Доставчика се задължава да достави без дефект продуктите, поръчани в интернет магазина на Клиента в указаните по-долу срокове.
  2. Клиента се задължава да осигури достъп на извършващия доставката на посочения от него адрес.
  3. Цената за доставката е отделна от цената на доставяната стока или услуга и размерът й се определя при потвърждаване на поръчката.
  4. Цената на доставката е без посочване на точен час или други допълнителни услуги. При желание от страна на Клиента поръчката да бъде доставена в точен ден и час, допълнителните разходи по доставката са за сметка на Клиента.
  5. Срокът за доставка на заявените стоки или услуги, за които е получено плащане, до посочения от Клиента адрес е до 2 (два) работни дни, след потвърждаване на поръчката от Сайта. Във всички случаи е възможно забавяне в посочените срокове за доставка, за което Клиента следва да бъде своевременно уведомен.
  6. Доставчика не носи отговорност за забавяне на поръчката по вина на куриерската фирма.
  7. Доставката на поръчаните стоки се извършва по избрания от Клиента начин и според посочените срокове. „Мика Дистрибюшън” ЕООД си запазва правото да удължава посочените срокове с до 7 (седем) дни, без да информира предварително Клиента.
  8. При получаване на доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от Клиента и/или упълномощено от него лице. При констатиране на външни видими дефекти - евентуални повреди, нарушена цялост на опаковката и други щети, Клиента следва да подпише протокол за щети в присъствието на куриера, в който описва констатираните дефекти и незабавно уведомява Доставчика. При установяване на външни видими дефекти на доставена стока, за които е подписан протокол за щети, Доставчикът е длъжен да подмени стоката с нова, като разходите за връщане и повторното й изпращане на Клиента са за негова сметка.
  9. При приемане на доставката от Клиента без забележки, всички и всякакви последващи претенции за външни видими дефекти на получената стока се явяват неоснователни и като такива не се удовлетворяват.
  10. Сайта „Mikashop” извършва доставки на стоки или услуги само на територията на Република България.
  11. Доставките се извършват от куриерски фирми Speedy или Econt в работни дни. Поръчки се доставят в цялата страна, до посочения в поръчката адрес на получателя или адрес на офис на куриера.
  12. Цената на доставка на поръчка на стойност над 150 лв. (с ДДС) е Безплатна! За поръчки с продукти на стойност под 150 лв. (с ДДС) ще бъде добавена фиксирана цена за доставка според тарифния план (за пратки до 5 кг.).
  13. Запазваме си правото да поискаме клиентът да заплати целите или частично транспортните разходи за много обемни и тежки пратки. Същите разходи ще бъдат уточнени в зависимост от самия продукт и адреса на доставка. Клиентът ще бъде уведомен предварително и има право да се откаже от поръчката, ако цената на транспортните разходи не е приемлива.
  14. С приемане на настоящите условия Вие декларирате, че предоставените от Вас данни в регистрационната форма и в поръчката (име, адрес, телефонен номер и т.н.) са верни. В случай, че данните, които сте предоставили са грешни, Вие носите отговорността за грешно подадените данни за протокола за доставка, както и за невъзможността за доставяне на заявената поръчка.
  15. Вие носите отговорност да осигурите присъствието си при доставка на поръчката. Ще получите SMS на посочения в поръчката мобилен номер с информация кога да очаквате поръчката си.
 6. Отказ и връщане на заявена и доставена стока
  1. Съгласно ЗЗП, чл, 55, Клиента има право да се откаже от закупената стока в 14 (четиринадесет) дневен срок от получаването й, без да посочва причина и без да дължи каквито и да било компенсации. В този случай Доставчикът е длъжен да възстанови на Клиента в пълен размер заплатените от него суми не по-късно от 30 дни, считано от датата, на която потребителят се е отказал от стоката. Сумите се възстановяват в брой, чрез наложен платеж или по банкова сметка на клиента. В случай, че плащането е направено с банкова карта, Възстановяването на суми се извършва, чрез нареждане на обратна операция по картата, с която е направено плащането в срок от 14 дни. Потребителят е длъжен да съхранява получените от Доставчика стоки, тяхното качество и безопасност по време на срока по чл. 55, ал.1 от ЗЗП. За да бъдат върнати обратно закупените продукти задължително условие е те да бъдат в изряден търговски вид, без да са използвани и без да е нарушена целостта на опаковката. Продуктите трябва да отговарят на вида, в който са получени от потребителя.
  2. На връщане и отказ не подлежат продукти, които не отговарят на тези условия съгласно ЗЗП. Доставчикът има право да откаже връщането на продукт, съобразно действащото законодателство.
  3. Важно е да знаете, че за да упражните правото си на отказ от закупен продукт, трябва да са налице следните условия:
   • Продуктът трябва да се върне неупотребяван;
   • Продуктът трябва да се върне в оригинална и запазена търговска опаковка;
   • Продуктът трябва да се върне заедно с копие на протокола за доставка и копие на касовата бележка към него, както и с изцяло и коректно попълнен „Формуляр за връщане на закупен продукт“;
   • Не се приемат продукти, които не са придружени от всички аксесоари и документи, с които са били доставени;
   • „Мика Дистрибюшън“ ЕООД не носи отговорност в случай, че формулярът за връщане на закупен продукт е непълно и/или некоректно попълнен (вписани грешни данни). 
  4. При връщане на закупена стока транспортните разходи са за сметка на Клиента и не се възстановяват.
 7. Рекламации
  Рекламации могат да се правят от Клиента, в случай че:
  1. Доставената стока не съответства на поръчаната от Клиента.
  2. Доставената стока е повредена при транспортирането.
  3. Доставената стока има фабричен или производствен дефект.
  4. Цената, обявена в сайта не съвпада с цената, която Клиента трябва да заплати.
  5. Не е спазен срока за доставка, обявен в раздел V, т. 5,7 на настоящия договор.
  6. Рекламации по горепосочените пунктове се извършват само в момента на доставката.
  7. При рекламации по горепосочените пунктове транспортните разходи се поемат от Доставчика.
  8. Извън изброените случаи, Клиентът няма право да откаже да получи и заплати поръчаната от него стока. В противен случай той дължи заплащане на извършените разходи за доставка и връщане на стоката.
  9. За случаите на отказ за получаване на стоката се съставя протокол в момента на доставката. Ако клиентът откаже подписването на протокола, се приема, че отказът му за получаване на стоката е неоснователен и той дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката.
  10. Рекламации се приемат по удобен за Клиента начин – телефон, имейл или друго, като той посочва причините за предявената рекламация. Доставчикът си запазва правото да не приеме рекламация на Клиента, ако тя се счете за неоснователна, съгласно действащото законодателство на РБ.
  11. Доставчикът е длъжен да уведоми Клиента за становището си на посочения от него телефон или имейл, в 14 (четиринадесет) дневен срок от получаване на рекламацията.
 8. Ограничения
  1. Клиентите на този Сайт нямат право да копират, ползват или разпространяват текстове, картини, образи или части от сайта, без изричното писмено съгласие на Доставчика.
  2. Клиентите на този Сайт нямат право да претоварват онлайн магазина с фиктивни заявки или друга информация (flood).
  3. Клиентите на този Сайт нямат право да правят screenshot на сайта без изрично писмено съгласие от Доставчика.
  4. Клиентите на този сайт нямат право да извършват действия, които нарушават общо установени правила на общуване и комуникация, да извършват злоумишлени действия, разпространяване на вируси и др.под., нарушаващи или увреждащи права или интереси на трети лица.
  5. Клиентите могат да използват всички услуги, предлагани на Сайта, за лични нужди, с нестопанска цел и при условие, че не се нарушават авторските права на „Mikashop” или на трети лица, свързани пряко или косвено с материалите.
  6. Забранява се изрично материалите, публикувани на този Сайт, да бъдат копирани, публично разпространявани и/или раздавани с каквато и да било цел от Клиентите.
  7. Линковете на Сайта към други сайтове, собственост на трети лица, са публикувани за удобство на потребителите. При употреба на такава препратка Потребителите не използват услуга, предоставена от „Mikashop” и по отношение на използването на препратката извън Сайта настоящите Общи условия не се прилагат.
  8. „Mikashop” не носи отговорност по отношение на информацията и/или съдържанието на други Сайтове, собственост на трети лица, като не налага и не препоръчва използването им. Евентуалните рискове, свързани с използването на тези Сайтове, се носят от Клиентите.
 9. Декларация за защита на личните данни
  1. Доставчикът гарантира на Клиента конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия.
  2. Доставчикът защитава личните данни на Клиента, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че Клиента е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия.
  3. Доставчика може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.
  4. Доставчикът се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на Клиента, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация по силата на закона.
  5. Предоставените от Клиента лични данни не се отстъпват на трети лица за рекламни и промоционални цели.
  6. Всяко физическо лице има право на достъп с писмено заявление до отнасящи се за него лични данни, както и право по всяко време да поиска от „Мика Дистрибюшън” ЕООД да заличи, коригира или блокира негови лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на ЗЗЛД.
 10. Други
  1. „Mikashop” има право да променя едностранно всички условия за доставка на предоставяните стоки или услуги и каквато и да било друга информация, публикувана на Сайта без предварително уведомление до Клиента.
  2. „Mikashop” си запазва правото да изпраща на Клиента съобщения, свързани с нови продукти и услуги, с промоции и/или с промени в условията и начините за доставка на предоставяните стоки и услуги, както и каквато и да било друга информация, публикувана на Сайта.
  3. Въпроси, запитвания и консултации на Клиента могат да бъдат извършвани оn-line на Сайта „Mikashop”, чрез формата за въпроси и запитвания, в рамките на работното време: от 8:30 до 17:30 часа, от понеделник до петък.
  4. Настоящата политика е част от Условията за ползване на този Сайт и като такава следва да бъде прилагана и тълкувана в съответствие със законите на Република България.